Партньори

Партньори на Фондация „Мечти” в САЩ са лицензираните и акредитирани по Хагската Конвенция осиновителни агенции:

„Глобъл Адопшън Сървисиз, Инк."

„Абаут А Чайлд, Инк.”

„Адопшън СТАР, Инк.”

„Ън Оупън Доор Адопшън Ейджънси, Инк."