Изисквания

Изисквания на България:

Осиновяващият трябва да е навършил 18 години, да е дееспособен и да не е лишен от родителски права;

Осиновяващият трябва да е с поне 15 години по-възрастен от осиновявания, освен ако осиновяват съпрузи и изискването е налице за единия от тях, или ако съпруг осиновява дете на другия съпруг;

Осиновяващият трябва да е в добро здравословно състояние и да не е осъждан;

Никой не може да бъде осиновен от две лица, освен ако последните са съпрузи;

Не може да бъде осиновено лице, навършило 18 години;

Близнаци се осиновяват само заедно. Братя и сестри също се осиновяват заедно, ако имат емоционална връзка по между си.

 

Изисквания на САЩ:

 

Осиновяващият трябва да е с обичайно местопребиваване в САЩ;

Осиновяващият трябва да е гражданин на САЩ;

Ако осиновяват съпрузи и единият от тях не е американски гражданин, то последният трябва да пребивава легално в САЩ и също да осинови детето;

Ако осиновяващият не е семеен, той трябва да е на поне 25 навършени години, а ако осиновяват съпрузи, възрастта е без значение;

На осиновяващия не трябва да са били отказвани одобрения на Формуляри І-800А, І-600А, І-800 или І-600 през последната една година.