Екип

Председатели-учредители:

Антония Владимирова;

Д-р Галина Кубратова;

Зоя Владимирова;

Специалисти:

Антония Владимирова – адвокат;

Д-р Галина Кубратова – клиничен психолог;

Д-р Ивайло Димитров – педиатър;

М.с. Дияна Бешкова – медицинска сестра и специалист–преводач;

Явор Енев – специалист–преводач;

Александър Владимиров – адвокатски сътрудник и специалист–преводач;

Зоя Владимирова – адвокатски сътрудник и счетоводител;

Даниела Никифорова – технически сътрудник и специалист–преводач;

Славка Герчева – технически сътрудник.